Hướng dẫn Mua sách

Người dùng có thể thực hiện chức năng Mua sách trên hệ thống sau khi Đăng nhập tại màn hình Home.


1.    Chọn sách sẽ muaNgười dùng có thể tiến hành mua sách sau khi xem thông tin chi tiết về sách, người bán bằng cách click vào sách và tiến hành mua hàng bằng cách click vào button Mua sáchHoặc có thể tiến hành mua sách từ màn hình Home bằng cách Click vào icon giỏ hàng khi hover lên sách.