Hướng dẫn Đăng bán Sách

1. Đăng bán Sách Từ nút “ĐĂNG SÁCH” trên Menu.

Người dùng có thể thực hiện việc đăng sách để bán hoặc chia sẻ thông qua chức năng Đăng sách được tích hợp trong dịch vụ. Lưu ý người dùng chỉ có thể Đăng sách sau khi đã Đăng nhập hệ thống.

Thao tác thực hiện:

1.    Click button Đăng sách góc bên phải trên cùng màn hình Homepage

2.    Đăng thông tin sách liên quan

Người dùng sẽ cập nhật các thông tin liên quan tới sách muốn đăng ở màn hình hiển thị sau khi nhấn button Đăng sách ở Step 1

・  Upload ảnh của sách muốn đăng bằng cách nhấn vào button + ngay dưới Chỉnh sửa hình ảnh sách. Người dùng được phép đăng tối đa 5 hình ảnh của cuốn sách.