Vật lí hiện đại

Vật lí hiện đại

Tác giả: Cao Chi
Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
Năm xuất bản: 2012
Danh mục sách: Khoa Học- Kỹ Thuật
Người bán: SÁCH ĐOM ĐÓM , Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Giá bán: 600,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Người bán: SÁCH ĐOM ĐÓM (3 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 4.3/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

    Bình luận về sách

    Khách