Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam

Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam

Tác giả: Vũ ngọc Phan
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 1999
Danh mục sách: Văn Học Trong Nước
Người bán: Bá Tân , Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bán: 100,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Người bán: Bá Tân (1 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 1/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

    Bình luận về sách

    Khách