Trung tâm báo chí

Trung tâm báo chí

Tác giả: Khác
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1987
Danh mục sách: Văn Học Nước Ngoài
Người bán: Sách cũ Trang HD , Thành phố Tân An - Tỉnh Long An
Giá bán: 110,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Trung tâm báo chí
(Giải phẫu một tội ác chính trị)
Năm 1987
Tập 1 - 279trang
Tập 2 - 316trang
Giá 110k

Người bán: Sách cũ Trang HD (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách