Thơ Sóng Hồng

Thơ Sóng Hồng

Tác giả: Sóng Hồng
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Năm xuất bản: 1983
Danh mục sách: Văn Học Trong Nước
Người bán: Sách cũ Trang HD , Thành phố Tân An - Tỉnh Long An
Giá bán: 55,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Thơ Sóng Hồng
Năm 1983
234trang
Giá 55k

Người bán: Sách cũ Trang HD (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách