Tên trùm phát xít thú nhận

Tên trùm phát xít thú nhận

Tác giả: Selenberg
Nhà xuất bản: NXB Công an nhân dân
Năm xuất bản: 1984
Người bán: Sách cũ Hà Thành , Thành phố Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Giá bán: 350,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Người bán: Sách cũ Hà Thành (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách