Tây Ban Nha 3000 năm lịch sử

Tây Ban Nha 3000 năm lịch sử

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản văn học
Năm xuất bản: 2012
Người bán: Sách cũ Hà Thành , Thành phố Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Giá bán: 300,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Tây Ban Nha 3000 năm lịch sử, dày 500 trang, bản bìa cứng. Đại sứ quán Tây Ban Nha tài trợ in 300 cuốn.

Người bán: Sách cũ Hà Thành (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách