Tại vùng hậu địch Rovono

Tại vùng hậu địch Rovono

Tác giả: Mendiev
Nhà xuất bản: Cầu Vồng - Liên Xô cũ
Năm xuất bản: 1989
Người bán: Sách cũ Hà Thành , Thành phố Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Giá bán: 500,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Người bán: Sách cũ Hà Thành (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách