Phương pháp học tập siêu tốc

Phương pháp học tập siêu tốc

Nhà xuất bản: NXB Lao động - Xã hội
Năm xuất bản: 2017
Danh mục sách: Kỹ Năng Sống
Người bán: Vũ Hà Thu , Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên
Giá bán: 65,000 VNĐ 129,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Mơia 95% do để trên kệ bị bụi. Sách thật

Người bán: Vũ Hà Thu (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách