Phán xét - Các nước lớn đã can thiệp vào Chiến tranh Việt Nam như thế nào

Phán xét - Các nước lớn đã can thiệp vào Chiến tranh Việt Nam như thế nào

Nhà xuất bản: NXB Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2016
Người bán: SÁCH ĐOM ĐÓM , Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Giá bán: 800,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 0

Sách đang tạm thời hết hàng, bạn có muốn nhận thông báo khi có sách?

Nhận Thông Báo Tìm kiếm

Chấp nhận chuyển khoản trước, ko shipcod!

Người bán: SÁCH ĐOM ĐÓM (3 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 4.3/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

    Bình luận về sách

    Khách