Những mảnh đời được ban tặng

Những mảnh đời được ban tặng

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2013
Người bán: Lê Thu Hương , Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
Giá bán: 15,000 VNĐ 95,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

"Câu chuyện hấp dẫn về Chiến dịch Không vận Trẻ em cho phép những người bị ảnh hưởng trực tiếp cất lên tiếng nói, kể cho mọi người nghe về những trải nghiệm của họ..."

Người bán: Lê Thu Hương (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách