Nanh trắng

Nanh trắng

Tác giả: Jack London
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1987
Danh mục sách: Văn Học Nước Ngoài
Người bán: Sách cũ Trang HD , Thành phố Tân An - Tỉnh Long An
Giá bán: 65,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Nanh trắng
Năm 1987
255trang
Giá 65k

Người bán: Sách cũ Trang HD (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách