Mấy vấn đề sân khấu truyền thống

Mấy vấn đề sân khấu truyền thống

Tác giả: Hoàng Chương
Nhà xuất bản: Viện Sân khấu
Năm xuất bản: 1986
Danh mục sách: Văn Học Trong Nước
Người bán: Sách cũ Trang HD , Thành phố Tân An - Tỉnh Long An
Giá bán: 60,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Mấy vấn đề sân khấu truyền thống
Hoàng Chương
Năm 1986
315trang
Giá 60k

Người bán: Sách cũ Trang HD (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách