Lời nguyện cầu từ Chernbyl - bộ 3 tập

Lời nguyện cầu từ Chernbyl - bộ 3 tập

Tác giả: Svetlana Alexievich
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản phụ nữ
Năm xuất bản: 2018
Danh mục sách: Văn Học Nước Ngoài
Người bán: Sách cũ Hà Thành , Thành phố Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Giá bán: 220,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Sách đang tạm thời hết hàng, bạn có muốn nhận thông báo khi có sách?

Nhận Thông Báo Tìm kiếm

Người bán: Sách cũ Hà Thành (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách