Lập trình quỹ đạo cuộc đời

Lập trình quỹ đạo cuộc đời

Tác giả: Kiên Trần
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Danh mục sách: Kỹ Năng Sống
Người bán: Vũ Hà Thu , Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên
Giá bán: 75,000 VNĐ 140,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Mới 99%. Sách thật

Người bán: Vũ Hà Thu (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách