Khoa học cho tuổi trẻ

Khoa học cho tuổi trẻ

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Khác
Năm xuất bản:
Danh mục sách: Khoa Học- Kỹ Thuật
Người bán: Sách cũ Trang HD , Thành phố Tân An - Tỉnh Long An
Giá bán: 170,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Lô Khoa học cho tuổi trẻ
1982 - 💰💰170k/5 cuốn
Trung bình 96trang/1 cuốn
1. Người thợ đá vô hình
2. 12 kỳ công của Hercule
3. Chuyến về của Ulysse
4. Bí mật Kim Tự Tháp
5. Ngựa gỗ thành Troie

Người bán: Sách cũ Trang HD (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách