Hồi ký Winston Churchill về chiến tranh thế giới thứ hai

Hồi ký Winston Churchill về chiến tranh thế giới thứ hai

Tác giả: Winston Churchill
Nhà xuất bản: NXB Văn Nghệ
Năm xuất bản: 2012
Người bán: Sách cũ Hà Thành , Thành phố Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Giá bán: 800,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Không shipcod, chỉ giao dịch chuyển khoản trước

Người bán: Sách cũ Hà Thành (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách