Hạt Higgs và Mô hình chuẩn

Hạt Higgs và Mô hình chuẩn

Tác giả: Cao Chi
Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
Năm xuất bản: 2011
Người bán: Sách cũ Hà Thành , Thành phố Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Giá bán: 450,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Người bán: Sách cũ Hà Thành (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách