Bill Clinton & Hillary con đường vào nhà trắng

Bill Clinton & Hillary con đường vào nhà trắng

Tác giả: Bill Clinton
Nhà xuất bản: NXB Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2007
Người bán: Lê Thái Bảo , Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bán: 75,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Người bán: Lê Thái Bảo (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách