Báo y học

Báo y học

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Khác
Năm xuất bản:
Danh mục sách: Y Học
Người bán: Sách cũ Trang HD , Thành phố Tân An - Tỉnh Long An
Giá bán: 150,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Báo y học
Năm 1985-1988
150k/5 cuốn

Sách cũ Trang HD

zalo 0985252200

Người bán: Sách cũ Trang HD (0 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6

Đánh giá người bán

Khách
Đánh giá người bán

Bình luận về sách

Khách