Bố già

Bố già

Tác giả: Mario Puzo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản văn học
Năm xuất bản: 2009
Danh mục sách: Văn Học Nước Ngoài
Người bán: Sách hay , Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Giá bán: 60,000 VNĐ
Số lượng sách đang có: 1

Người bán: Sách hay (2 đánh giá)

Đánh giá Trung Bình: 0/6